Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ao >

ris morgengebed en het .gebed voor den eten, volgens de formulieren daar van ftaande agter de gewoone pfalmboelcen der gereformeerde Gemeente, met eerbiedigheid en overeindilaande zal zijn opgezegd; des maandags, dingsdags, en donderdags, de Jeugd, oud van 6 tot 11 jaaren, onderwijzen in de fpel-, lees- en fchrijfkonst, volgens den leidraad van zodanige boeken, als door de Infpectooren daar toe nodig geoordeeld zullen worden, buiten welken zij geene andere vermogen te gebruiken; en op welker eerde bladzijde zij gehouden zijn den naam van het kind, en den dag der uitgeving aan te tekenen (Volgens eene nadere bcpaaling (c) moet dit onderwijs geven op die dagen in dier voegen worden ingericht, dat de Meesters zich van elf tót half één uuren het meest zullen hebben optehouden met aan de eerstbeginnende Kinderen te onderwijzen het A. B. en de fpelkonst, terwijl zij daarna zullen overgaan tot die geenen, die in de lees- en fchrijfkonst moeten onderwezen worden, hier mede als dan voordvaarende tot twee uuren toe, wanneer het School, op dezelfde wijze als het begonnen is, met het gebed na den eten, en het avondgebed, volgens de genoemde formulieren , wederom moet worden beflooten.

Op de twee andere dagen , des woensdags en vrij- i.IERSTKI, dags, moeten de Meesters, blijkens dezelfde fchool- lig goosordre, leeren en doen van buiten leeren, eerst en dienst on-

voor- D**WI]S-

(£") Zie Schoolordre pag. 7. en Bericht §• 4, £f) Zie Nadert amflintie p. 26.

Sluiten