is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport over den staat en de middelen ter verbetering der laagere schoolen [...] by den Raad der gemeente van Leyden ingeleverd 28 junij 1796

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 93 >

veronderftellen, dat ook reeds iets voor hunne Ouders kunnen werken. Voor dezulken is dus de tweede fchookijd de meest gefchikte, gelijk om dezelfde reden voor de derde clasfe het Avondfchool.

Op het eerfte School kunnen Jongens en Meis- verdelh» jes door één, aan dezelfde tafels zitten. Op het VAN J0N" tweede School moeten ze elk afzonderlijk plaats GENS ES»

meisjes.

nemen; en op het Avondfchool ware het veelligt best, dat er in dit opzigt eene geheele afzondering wierd in acht genomen : zo dat het eene School voor de Jongelingen, en liet andere voor de jonge Dochters gefchikt ware. Of er, betreffende deeze laatfte verordening, nu en dan eene omruiling in de fchoolplaatfen kon ftand grijpen, moest de tijd leeren.

Zo veel immer mooglijk, behoort elk School op juiste' den beftemden tijd te beginnen en te eindigen. TIi')S'BE* Ten dien einde moeten de Meesters het te laat ko- PAALING* men of het te vroeg heen gaan van de Kinderen nimmer onopgemerkt laaten voor bij gaan; maar dit, zonder wettige redenen, niet ongeftraft toelaten. Om alle valfche voorwendfels, zo veel mooglijk voor te komen, behoorden Ouders of Werkbaazen van het te laat komen, of ééns voor al, of telkens, naar maate der omftandigheden, aan den Meester kennis te geven. — Met het flaan der wijze va* klok neemt dan het School eenen aanvang. Het schoolhoueerfte werk van den Meester beftaat in het aan- DEN" tékenen der afwezenden of te laat komenden, op de daar toe bcftemde lijsten. Dit kan, op de volgende wijze, vrij fpoedig en zonder veel omflag gcfchieden. — Het School is, gelijk wij reeds ™nKn»«

00 in 1'aïels.

in