Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

ïnsgeryks werd goedgevonden, om meede honorabele mentie te maken in de Notulen van deezen dag, omtrent den Burger Beeldsnyder, voor het ter hand ltelleu dezer Brieven.

Door de voorhanden zynde overvloed enz.

En werd de Vergadering op reces gefcheiden. (Was Getekend)

D. B O I N G,

2'(e Secretarie Accordeert, zoo verre het geëxtraheerde aangaat met bovenftaande Notulen.

Amjl. 27 Juny 1705. Het Ecrjlc Jaar der Eataaffc Vryheid.

J. KONING, ade Secretaris.

Vergadering, gelanden op Zaterdag den 6d(-n Juny 1795.

Wyk 8. leevert een nieuw Credcntiaal enz.

De Prefident geeft bericht, dat hy de Brieven van J. II. de Vieeates aan den Notaris Houtkoper heeft ter hand gefield, die dezelven zal laten vertaalcn en authentiecren, en daar van Copia .geeven zo aan Wyk 15. als aan deeze Vergadering. De Vergadering hier meede gefloten enz. Getekend als boven. Accordeert als boven.

J. KONING,

2dt' Secretaris.

' Vergadering gehouden Dingsdag 9 Juny 1795.

De volgenden veranderde Credentiaalen, enzGaf de Prefident bericht, dat Gedeputeerden van

Wyk

Sluiten