is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van stukken, betreffende het gedrag der curateuren van Holland's universiteit te Leyden, in de jaaren 1796. en 1797. Byzonder in de zaak van m{r.} Johan Luzac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

}NT0. XI. b. het gedrag der curateuren enz. 15^

trefc de reden van dit ons Befluit, beroepen wij ons op den inhoud van onzen Brief aan het Provin~ ciaal- Beftuur van Holland van den 4. van Louwmaand dezes jaars.

Heil en Broederfchap.

op last van Curateuren voornoemd (was get.) jac. de fremery.

Gefchreeven /«leyden, den 30. van Louwmaand 1797. derde jaar.

N°. XI. c.

e x t r a c t uit de gedrukte

decreeten Van het provinciaal-bestuur van holland.

6. February 1797.

** Ontfangen eene Misfive van het ProvinciaalCommitté, in dato op heden, houdende kennisgeving, " dat het zelve, ter voldoening aan het De„ creet van den 29. December 1, 1., in de zaak „ van Mr. johan luzac genomen, op den „ 23. January 1. I., van Curateuren van Hollands „ Hooge-School te Leyden had gerequireerd de „ precife Pointen van Accujatie- tegens voorn. „ Mr. Johan Luzac:" Dat Curateuren daarop hadden geantwoord, " dat zij volharden met in

» gee'