Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l66 stukke n, betreffende Nó. XII.

den Móriarcbalen fcepter zwaaijen , of zig onder \ Volks - masker verbergen ,) is . dat men zijn Medemensch, bij wjjze van ftrafte, van zijne goe* deren, ftaat, vrijheid, of leven berove, zonder hem de befchuldiging behoorlijk mede te deelen, en hem daarjegens onpartijdig!ijk in zijne Verdediging te hooren: Dit i§ ondertusfchen door Curateuren ten opzigte van den Ondergetekenden gefchied: Dit is gefchied onder eene Regeering, die Vrijheid en Gelijkheid niet minder tot grondflag moest hebben, dan zij 't zelve tof Boven - fchrift van alle haare Befluiten had aangenomen. En, nu de Vertegenwoordigers van 't Volk van Holland, de voldoening Yan hunnen plicht, mitsdien ook de liefde hunner braave Mede-Burgers, den duurzaamen wel Hand van 'c Vaderland, en de rust van, hun geweeten, niet in woorden en klanken, maar in daaden zoekende, een Ingezeten, van wien het cnlochenbaar zeker is, dat hij onverhoord is veroordeeld, gelegenheid willen geven, om zig tegens de ingebragte befchuldigingen te verdedigen,-— nu weigeren Curateuren te voldoen aan eene welmeening, die hen, naar de echte gronden van waare Gelijkheid, niet minder dan den ge^ ringften Bnrger behoorde heilig te zijn: Nu onttrekken zij zig aan de naarkoming der Befluiten van de hoogst - geconftitueerde Magt: Nu is hun plecht - anker de ftelregel van hem, die ons als. 't voorbeeld eenes doemwaerdigen Rechters wordt

yoor-

Sluiten