Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I50

jiger onderzoek treden , de weg is ligt gebaand, De bovenstaande vergelijkingen spinozisme en theis'. me geeft elke stelling en tegenstelling schier onmiddelijk op. Ik kan, noch mag, hier deze allen stuksgewijze, naar behoren en verdienst, afhandelen. Ik moet mij vernoegen met dezelven te hebben voorgedragen , of uite lijk sl, chts met een woord optehelderen (17,). — Ook daar omtrent moet ik dit noch aanmerken , dat ik mij schier geheel bepaal, ter vaststelling van rechtstreeksche gronden en bewijsredenen, niet zoo zeer tot gevolgen. Staan die vast, dan zullen dezen van zelf wegvallen. Met dit wapentuig, het gevolg, strijdt men geenszins altoos even gelukkig, noch ook edeimoedig. Van beiden vindt men in het antispinozisme niet weinig voorbeelden. Meer dan gewone omzichtigheid en edelmoedight id is hier nodig. Wil men zich daar van wel bedienen, dan moet men zich dit tot een zetregel maken : welken ook de gevolgen zijn, - hoe ongerijmd,- hoe strijdig met onbetwistbare waarheden, _ hoe na_ deelig, - hoe onwaar die ook zijn mogen, men mag dezelven nooit den schrijver opdringen. Ongerijmde gevolgen , die waarlijk in eene stelling begrepen staan , of daar uit wettig worden afgeleid, kunnen, en mogen, worden aangevoerd ter wederlegging, en noch beter ter nadere, of meerdere vaststelling eener door stellige redenen reeds bewezene stelling. Gevolgen , echte gevolgen , kunnen daar toe te beter dienen, naar mate dezel-

Sluiten