is toegevoegd aan uw favorieten.

Over spinozisme.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200 s^s

Spinozisme. Theisme.

Al wat is, is in god. Al mt is, heeft den grond van bestaan in god, doch is buiten god.

Ja! god is één en alles! — alles in allen! het **v der wezenlijkheid, en der volmaaktheid! —. Zoo stamelt de kortbegrensde , en aimbespraakte mensch, om een woord te vinden, het w V dat gevoel uitdrukt, waar van het godvereerend hart vol is , - dat donker bezef dier oneindi e grootbeid van dat wezen ,' zonder het welk niets zou zijn , noch zou kunnen zijn. Maar verre zij het van den godvruchtigen theist, god met gods werk,

- schepper met schepzel te vereenzelfdigen.

Het oneindige der godheid sluit van zelf het eindige geheel buiten zich. Hit kan in dezelve niet gedacht worden, het zij als iets zelfbestaand, het zij aft wijze , of het oneindige der godheid gaat Verloren.

Spinoza offert hier alles, ook zijne eigene personaliteit, aan zijne grondopvatting op. Zijn god, zoo wel bestaand, als werkend uit eene en dezelve volstrekte wezensnoodzakelijkheid,- van natuur eeuwigwerkende kracht , en het eenig zelfstandige, kan niet anders werken, dan in zich. In hem iaoet zijn, wat is, alles wijziging, en wijze dier