Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan ben Lezer. xxvjï

hij kan zich ittmers opbeuren, door de treffende voorbeelden in Frankrijk^ onder onze ogen voorgevallen ; en door het geen nog dagelijks in de

Franfche legers gebeurt. De brave man wordt

even zo wel door den vijandelijken kogel getroffen , als de onbrave.

Dat dan al het gezegde, of liever het aangeftipte, de natuur onzer Omwending uit het ware oogpunt doe befehouwen. Gelijk dit kleine Noord-Westelijke hoekje des vasten lands van Europa, door zijne liggingen den landaard-met recht genaamd wordt, een gezegend p 'ekje grotids : gelijk het fteeds belang-' rijk is geweest, voor ons geheel werelddeel: zo geloof ik, dat hetzelve, bij het nieuwe ftelfel, niet alleen gerust en voorfpoedig zal kunnen zijn en blijven, maar ook dat onze Revolutie aangemerkt en behandeld wordende, als een fchakeltje der grote Omwending, voor het gehele Menschdom van veel belang is. De Bataven hebben, dus, alle rede om te juichen dat zij reeds zo verre gevorderd zijn. Hun belang vordert , dat zij de Franfche Omwending meer en meer. leren kennen; dat zij haar edel doel meer en meer leren beminnen en helpen treffen ,• dat zij vooral, uit de aandachtige befchouwing harer geduchte verfchijnfe-

len,

Sluiten