Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TwEDÏRLEIK 'WEDERWERKING. 3

danig was het lot der omwendingen van Zwitfer. land in de veertiende eeuw; van de verenigde Nederlanden voor twee honderd jaren , van Noord-Amerika in onze dagen. Zij werden door gene wederwerkingen bezoedeld.

Edoch wanneer ene omwending verder gaat dan tot herftel der overeenftemming tusfehen'sVolka geest en de ftaatkundige inftellingen; wanneer zij of inftellingen doet geboren worden, die 's Volks heerfchende denkbeelden geheel voorbylopen,ofer te niet doet die met deszelfs begrippen ftroken: dan heeftzodanige omwenteling zeer zekerwederwerking of réaftie ten gevolge: waarom ? om dat de gelijkheid van toon tusfehen 's Volks begrippen en inftellingen niet meerbeftaat; omdat de laatfte niet langer ftand houden dan door on natuurlyken dwang; om dat'verllappende ontfpanning het ogenblik doorgaans kenmerkt van het einde ener te fterke fpanning.

Herinner u "de engelfche hiftorie der vorig* eeuw. Jakob del., die na Elifabeth den troon be» klom, was een waar tijran. Hij zo wel als zijn zoon Karei de I. bejaagde ene onbeperkte magt; zij meenden dat hun niets zo zeer kon dienen dan dweepzieke partijdigheid voor het roomfche ftelfel van dien tijd. De omwending was dus

gericht tegen het Pausdom. Dan zij ging veel

A 2 ver-

Sluiten