is toegevoegd aan uw favorieten.

Van wederwerkingen in den staat. (Politieke réactien.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 Hoofdst. VII. van de beginselen.

dit niet met drie woorden ? bet algemeen belang. Men zou zeggen dat geön redelijk wezen zich daartegen kon verzetten; maar Lezer! de knoop zit in de patuur der oude maatfchaplijke inftellingen. Ga dezelve met aandacht naar. Waarop fteunen zij? wtlke was derzelver grondzuil ? immers het belang van weinigen tegen het belang van allen; het welzijn der bevoorrechten, tegen het welzijn des gehelen Volks; ene niets beduidende minderheid, tegen de grote meerderheid; en moet dan bij zodanige gefteldheid"van den ftaat niet noodzaaklijk gebeuren het geen wij hier voor zei* den van een grondbeginfel, als het alléénen op zich zeiven ftaande, onder de menfehen gewon* pen wordt? men bragt de beginfelen zonder enige geleidende waarheden te berde; regeling, leiding, toepasfing, goede of kwade gevolgen, alles werd aan het geval overgelaten: wat gebeurde er? wat moest er gebeuren? ontbinding en verwoesting volgden op zodanige invoering. — Zij kwamen voor, als een gewrocht der grondbegïnfelen; zij fchenen door dezelve veroorzaakt te zijn,- het gros der menfehen verviel tot de gewoonlijke ziekte des verftands; het nam den fchijn voor de wezenlijke oor- aak van zijn onheil; en het rampzalig denkbeeld van

»1;