Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

478 LANDING van M. de RUITER.

gen ontzegd; de dood waarde langs de frraaten , brnnens huis was geene veiligheid , buiten de Stad ftondt aan den eenen kant de overwinnaar, aan den anderen de vloot , van wiens gevreesd geweld ieder oogenblik het noodlottig tydftip wierdt te gemoet gezien.

In deezen verfchrikkelyken angst hadden de Zweeden het ; met de grootfte kloekmoedigheid ^uitgehouden ; ( • ih geene hoop ter hunner redding meer overig ide , zonden zy eenen Trompetter naar buiten ,

it verzoek , „ dat men met fchieten wilde ophou. .,, den , en in onderhandeling' treeden". De Ileeren e ü e r3tein en schak antwoordden : dat „ men over geene voorwaarden handelen wilde, maar ,, dat zich alles op genade en ongenade moest over. ,, geevcn". Ondertusfchen voer de Vloot met fcineten voort, waar op, na eenen korten tyd, drie van de voornaamften der Bezettinge naar buiten kwamen , met aanbieding van zich ter befcheidenheid der Dccnen en hunne Bondgenootcn over te' geevcn. Uit het Leger gingen vervolgens de Heeren alefeld en tramp binnen de Stad , om met de Zweedfche Bevelhebbers te fpreeken. Tcnvyl dit gefchiedde werdt 'er tevens een Trompetter naar den Heer de ruiter gezonden , met een gelyk verzoek, „ van toch niet voort te gaan de Stad te ,, vernielen , dewyl men met de Dccnen in onder.

handeling was , om zich ter hunner befcrièiden,, heid over te geeven". De Vice - Admiraal antwoordde hartelyk , „ dat men zich ten allerfpoedig-

„ ftck

Sluiten