Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3£ DE GEEST van

Men kan ook wel zien, dat ik van fatzoenlyke bui-

zc ben. -— Ik heb goede manieren , cn om

verftandig te weezen, heb ik een bril op myn neus. '

Hy wandelt eenige kceren op en neder.

Wat is die ftaatszerg toch een' veifchriklijlist lastig .

ding! Daar heb ik nu van de morgen een half

nur vroeger moeten opftaan alj ik 'gewend ben! Daar moeit de meid koffiewater voor mij apart kooken, en daar heb. ik.alleen, moederziel al!e:n, moeten ontbij" Jen, — cn dat alles om toch maar op mijn tyd in den

Raadteweczen. Ja! de poft van Municipaal, ik

z.eg en ik herhaal het, is een allerlaftigfte poft.

liet cenigfte genoegen dat er voor mij op zit, is, dat mijn buuren, mijn vrienden en bekenden, my veel beleefder groeten en zelfs voor mij uit den weg loopen, Kyk, zeggen ze, daar gaat mijnheer de burger Municipaal ! en als ik dan zomtijds wat hard aan. flap , dan zeggen de Jongens: Het Vaderland moet zekerlijk in gevaar weezen; want mijnheer de Municipaal loopt

zo! o ! Dat ftreelt my zo. —— 't Is ook al

wat te zeggen, zo teder van zijn burgers bemind en

gerefpefteerd te worden. Trouwens ik ben het

ook dubbel waardig. %

Sluiten