Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L 0 C 1 P Ë R i§ BEËLSEBD6 25 De goede Mm ittJefldè zig dapper tegen deeze keus te verzetten: doch vermits lk hem, op die oogenblikken , geheel aan zig zelve overliet, vond hij zg oveiweldigd; nu moest hij het opgecven, .crj zig dc verkiezing laatcn welgevallen.

Wat hierover met dc Smittin is voorgevallen zal ik u niet vertellen: 't zij u genoeg gezegd, dat ik triumfeerde over den herr elfehen ofhclfchcn geest, die haar bezielde; want dat 'er onder onze ionge Duiveltjes verraaders zijn, daaraan twijlTel ik geen oogenbük.

De Smit heeft reeds Zitting genomen. Ik heb hem verlaaten; want ter plaatfe, waar hij Zig thans bevind, Zijn meuschlijke Duivels genoeg, die hem, teil "onzen voordeele, wel bezielen en doen fpreeken zullen.

Zo gij weder iets aan de hand hebt, befchik dan over uwen gehoorzaamen Nee*,

ap o L LI om N e r JE. j

m

Bs V Y F D E

Sluiten