Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSRAAD. 27

DERDE TONEEL.

Het toneel is veranderden vertoont een Audiëntiezaal, 'in een Vorstlijken fmaak; men heeft Jlegts zorg gedraagen, dat men, boven de meer dan, koninglijke fieraadcn en pragt ten toonfpreidingcn , gefchreeven heeft, met zeer . groote, en dus leesbaar e leturen, Vrijheid, Gelijkheid, Broederfchap, Eenheid, Onverdeelbaarheid 3 enz.

Te midden deezer audiëntiezaal is eene ongemeen pragtige en luistervolle zetel, die men, in alle waerelddeelen, en bij alle bekende Volken , die denken enfpreeken kunnen, een Troon zou n»emen, ingevallen men 'er niet, met groote vergulden letteren ,voorzigtigtijk boven gefchreeven had:

DE TROONEN ZIJN VERNIETIGD.' e n;

DE OVERHEERSCHING HEEFT EEN EINDE GENOMEN!

Gis-

Sluiten