Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSRAAD. U -C R I S P IJ N". ó Neen! flegts voor weinige janren.

AFGEZANT.

Wees dan bedagt voor 't vervol.? en bezorg u • eei •göed- einde. - —Met uw ampt verdwijnt alles.

C R I SP IJ .N.

Gij hebt gelijk';' maar die dan leeft, die dan zorgt. — Tegen dien tijd-zal ik gelds genoeg hebben.

AFGEZANT.

. Maar Crispijn! tegen dien tijd zult gij ook aan deeze pragtige en ovêrdaadige leevenswijze gewoon zijn, en., hoe veel geld gij dan ook overgegaard moogt hebbetr al het op verre naar u geen beftendig fonds tot zulk een oosterfchen ftaat: opleveren. Dit kunt gij zelfs gemaklijk berekenen.

C R I S P IJ N.

' Dat is waar! maar ik heb een vooruitzigt, dat ik

niet geloof, dat bij befchaafde, wijsgeerige en vrije' vol ken, ons ooit bedriegen of te leur ftellen kan.

AFGEZANT.

En dat is? — C 2 ■ cris-

Sluiten