Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O ONEELSPEL. iq

huis komt?... Je hebt hem zelf daar aanleiding toe gegeven, vader!

Rots.

Ja, dat heb ik gedaan, omdat ik herii bemin. Ik verbeeldde my, dat je met hem gelukkiger dan met een' ander' man, wie het ook wezen mogt; zoud zyn. Ik keur jelui beider denkwyzegoed. Tracht je'liefde niet te ontkennen, dochter: men moet niets dan 'tgeenfchandelyk is bedekken...Voel je ook eehig heimelyk verwyt?

TEUN TJE.

Ja, vader, het verwyt, dat 'ik je niét vroeger myrt hart ontdekt heb.

ROTS.

Ik kan dat ftilzwygen niet kwalyk keurën. Een jong hieisje bemint fomtyds eer zyzelve het weet. Hare ouders voegt het over haar hart, dat zyzelve noch niet kent, te waken. Wees gelukkig:' dit is alles wat ik begeer. De voorlpoed begunstigt myne wenfchenj en het zal je niet tot ongeluk verftrekken, my tot vader te hebben.

Teuntje drukt haar' vader, met een levendig gevoel van liefde en dankbaarheid, in hare armen.

Maar je bewyst my liefkozingen, die, naar ik gis i eigenlyk aan Teunis toebehooren.

TEUNTJEi

Neen, vader; zy behooren aan niemant dan aan u. Zo ik Tennis bemin , is het alleen omdat hy in goedheid van hart naar u gelykt. Luister: gisteren avond wandelden wy langs de haven met nichtje Margaretha;

B 2 ter-

Sluiten