is toegevoegd aan uw favorieten.

De dood van Lodewijk XVI. koning van Frankrijk en Navarre. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?8 De DOOD van LODEWIJK XVI.

De Wqgten zetten kunne koeden op kunne ■ bajonnctten en roepen: Leeve de Natie! leeve de Republiek!

De Beul gaat het fchavot om, het hoofd van Lodewijk toonende,

QDe trommels worden weder gejlagen, fom* mige jckreeuwen : Leeve de vrijheid!. . . Een grooter getal mort.)'

ORLEANS.

Deze gedenkwaardige dag, die ons het meest vrije volk van den gebeelen aardbodem maakt, moet met gouden letters, in de jaarboeken der naakomelingfchap gefcbreeven, en met eene algemeene pragt gevierd worden.

PELLETIER.

Nu zal de gantfche waereld van duizend vreugde galmen daveren, de faam zal alom onze glorie verkondigen. Heil ! heil zij den Franfchen! zij durfden het eerst het haatelijk en zwaare juk van een verfchrikkelijke dienstbaarheid affchudden. Zij hebben het eerst Koningen aan de edele en blijde vrijheid kunnen opofferen.

SANTERRE.

Heil zij der Natie! het is dan aan ons, dat de menfchen het fchoone voordeel ver-

fchul-