Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<3 VADERLANDSCKE

tie in conformité van 's Lands ordonnantie en 's Hofs Inftruclie. Woorden , zo klaar en evident, dat de Heeren Raden van het Hof, geloofden , hoe daar op geene bedenklykheid konde vallen , of eenige gegronde tegenfpraak worden ingebragt.

Het Hof vestigde zig op de bekende zekerheid, dat de natuur van alle Procuratiën mede bragt, van niet buiten -dezelve te gaan, of daar tegen te doen, veel minder iets te bedryven , dat uitdrukkelyk daar by verboden wierd, gelyk in dit geval; en deze betoogingen bragten het hoofdzaakelyk tot den vraag, of die geene, die door zulk eene Volmacht de Heeren Staaten van de Provintie qualificeerden, bevoegd waren tot het maken van deze bepalingen, dan niet ? dan , hoe zeker het affirmative van dit geftelde was, Zyne Hoogheid zelvs had zulks nog kragtiger bevestigd , door het Reglement van den 21 December 1748, waar in men deze aanmerkenswaardige woorden vond, ,, Het Hof van Juftitie zal de volle zo Criminele als Civile Juftitie, als van ouds gehad hebben, exerceren. Dusdanig eene adminiftratie , als van ouds , begeerde het Hof, en diensvolgens oordeelden de Raa-

den.

Sluiten