Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aóS UK Boek, I. Hoofd/luk.

zoogenoemde Bovennatuurkunde. De grenzen dezer wetenfchap zijn dus gewis zoo ruim niet als men voorheen wel gedacht heeft. Nograns' is die wetenfchap, als zijnde een natuurlijke aanleg van onze reden, niet flegts onderwerp, lijk mooglijk, maar kan ook , als een apodictisch zeker, deels ook geheel volkomen zamenftel, welk alle vragen der fpeculative Wijsgeerte volkomen bevat, tot ftand gebragt worden.

Metbode in dezelve.

Door het glansrijke voorbeeld der Wiskunde verleid (*), heeft men met alle magt gepoogd, om de fpeculative Wijsgeerte naar even zulk eene metbode te behandelen, door welke men zag, dat de Wiskunde haren betogen een'zoo grooten trap van blijkbaarheid werklijk bijzet. Deze pogingen , ondertusfehen , waren geheel vruchtloos, en konden, volgends den aard der zaak, nimmer gelukken. Men vergat, naamlijk, daar bij, het onderfcheid, welk tusfchen deze beide foorten van redenkennis plaats heeft, en waar van wij bereids boven (§ i3) gefproken

C*) Cric. der rein. Vern./. 740 en 752. f£

Sluiten