Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 13 NEGENDE T O O N E E L.

DE VOORIGEN, THERESIA. DE VERSAC.

Hai zyt gy daar, myn fchoone Trefia ?... Dag, mooje barones, mevrouw,... etcetera, Schoon in futuro nog... Maar welke hooffche naamen, Of titels, geeven wy papa Morin het best?

M O RIN.

Dien van een' eerlyk' man.

MORINVILLE.

ó ! Dat is al de rest Van 't volk; vraag 't ieder maar...

LA MORINIERE.

Dan is 't om zich te fchaamen, Dan is't geen titel; foei...

DE VERSAC.

Zeg eens, papa Morin,

Hebt ge ook gediend?

MORIN.

'k Heb meê geloot, in vroeger dagen, Dit is 't ook all'... DE VERSAC, na zich een oogenblik bedacht te hebben.

,, Die naam Itan my op't hoogst' behaagen.,, Wel nu, gy zult oud irygsman zyn. Wat dunkt u nu, La Moriniere? Notaris, fchryf: „ oud militaire.''9

Myn

Sluiten