Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 >

in het paflèeren van de fchildwagt van de Militaire Wagt als dezelve aan de linker vleugel ftaat word niet geialueert.

Aan de Hoofdwagt komende en de Capitain ziende dat behoorlyke difwntie heeft, Commandeert.

I. Lings fwenkt. 't geen door Vaandrig en Lieutenant gevolgt word.

i. Lings fivenkt. i. Lings fwenkt. Vaandrig Lieutenant. Marcheerende ais dan met de heele Compagnie in front

geevende een wenk aan de Tambours om ftil te houden.

De Capitain Commandeert. I. Compagnie. a. Halt. 3- Mg* u-

openen zig de gelcederen de Lieutenant en Vaandrig keercn zig regts urn .keert met het front na de Compagnie.

4. Geeft agt.

5. Prefenteert 't geweer.

met deeze tempoos keeren de Officieren zig lings om keert.

6. Geweer op fehouder.

7. Prefenteert V geweer.

neemt de Capitain en de Officier van de nagtwagt A 3 haare

Sluiten