Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36" Jonkheer Dirk

Gy en ik zullen eens afreekening houden? Gy kunt zorgen, om op morgen by zonne opgang met wagen, paerden en twee keerds , voor my te komen arbeiden, en om dat ik weet hoe graag gy dat doet , zult gy my ook drie daegen agtereen ten dienst ftaan.

Harme.

Als het zyn kon Myn Heer, zou ik u zeer vriendelyk verzoeken my te willen verfcboonen. Ik ben in de andere week tot uwen dienst, maar* myn koorn ftaat gemaaid , en met het mooje weder, zou ik graag morgen aan het inmennen gaan. Blyft het nog drie dagen ftaan en 'er viel reegen, dan had ik wel honderd guldens fchaeden. Ui lieve zie het te fchikken.

De Schout.

Wat legt my aan uw koorn geleegen ? Wat kan het my fcheelen of gy fchaeden hebt ? Dat alles raakt my niet .' Zulke lompe laije vleegels ,

cn

Sluiten