is toegevoegd aan uw favorieten.

Het opbreeken van't beleg van Maastricht, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 76 3

CïSDOSNEt. Juffrouw... ik heb het gedaan om myn verlofbriefte krygen.....

BRULECUEÜL Ê. Een van de twee fchelmen moest uw minnaar tan kant maaken.

THEREZIA.

61 Hemelt

BROLECÜEÜLE.

En den ander zou zig van die tyd en plaats be dienen om u te onteeren.

LUCAS.

Rechtvaardige hemel, gy hebt geen kaflydingen die wreed genoeg zyn, om zulke misdaaden te flraflen.

BRÜLÈÖUEjfJtE.

En deeze gek, dien malöor, aan wien zy hun fnood geheim hadden toevertrouwd, en die hun behulpzaam moest wezen, zou tot zyn vergelding ook vermoord worden, terwyl die groote fchurk zyn erfgenaam moet zyn.

DYNDONNET.

Ik vermoord, 0! dat doetmy beeven, boezou een Neef daar toe in flaat wezen, dit maakt my woedende... dan is het noodig dat ik hem de rest geef.

rtRULEGUEULE.

Laat ftaan; l.y is nu buiten flaat om meerder

kwaad