Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<J DE WAARE HUWELYKSLIEFDE,

ARMANTES.

Genoeg — het weldoen is een pligt — gedenkt altyd uw geluk by deezen heilryken dag met vergenoegen, cn vermaakt u wel op het Feest, dat ik dees avond aan de Landjeucht geeve.

Men ziet hier by het opgaan van het achterdoek een fierlyke Eerzuil, in het boven einde derzelve zyn de zeeven pylen, te faam gefnoert, door den band van vrede en vryheid welken verbeeld worden door een otyf-tak en door den hoed op een jlaf geplaatst: laager vertoonen zich de te faam gevlochten naamen der VorJlelyke Echtelingen omcingelt door een rond geboogen flang, verbeeldende de eeuwigheid.

Boven de eerzuil is een verlichte zon, booven welke men leest.

'K VERLICHTE NOOIT EEN SCHOONER DAG, cn op het voetfiuk van de eerzuil leest men : 6 DAT ZYN HEIL LANG DUUREN mag!

Eenige herders en herderinnen zyn noch bczich om de eerzuil met feftoenen en kransfen te verf teren, waar na zy Jlaatig voor op het toneel naderen, by het opgaan van het gordyn hoort men het gejuich: lang lec~ ve Oranje.

nerinde, op de Eerzuil wyzende.

Wy hoopen dat dit vreugde teken uw Edelheid niet mishaage!

armantes.

Een oprechte hulde aan Oranje behaagt aan elk vaderlands hart Nerinde! n e-

Sluiten