Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

5

voor onbekommerd, als van de zuiverheid mijfier inzigten bewust, zend ik, ten dien opzigte, dit Stukje onbeschroomd in het licht, overtuigd, dat 'er niets in gevonden wordt, dat oneerlijke aandoeningen opwekt, maar veel, dat wenken geeft om zich te wachten van de wooningen der ontucht, die, het lichaam verpestende, de ziel mode aanJleeken — veel, om de affchuwelijke laagheid van de gedrochten der Sexe voor te ftellen — En zou het niet eene der beste wijzen zijn, om het volk op te leiden tot kiefchere denkbeelden, dat men het, als ongevoelig, eerst deedt bezeffen , hoe nadeelig voor zijne gezondheid ongebondenheden- en Spoorloosheden zijn?

Sluiten