Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BEDRIJF. 3 ToOH. %f

Eer wij gaan, vriend! wenschte ik u nog eenige oogenblikken alleen te fpreeken.

GRAAVIN.

Gaarne verwijder ik mij, — maar zeg het mij toch,Oranje, zo 'er zwaarigheid is.

ORANJE.

Houd u maar gerust.

GRAAVIN.

Maar dat briefje. . . .

EGMOND.

o Laat die luim toch overgaan. Vermaak u eenige ogenblikken met ons jongde kind — en laat toch ftaatkundige argwaan u niet voor den tijd doen grijzen.

VIER-

Sluiten