is toegevoegd aan uw favorieten.

De vroome. Zedenspel. In drie bedrijven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

de vroome.

zilveren lepels uit zijn zak.) Ziedaar zes zilveren lepels, die gij onlangs gemist zult hebben, en die heeft deeze kaerel van Oeltolen en daarnaa verkogt.

ADRIAAN.

Zuster Geesje! laaten wij gaan. . . .

VAN MEURS,

Neen, blijven zult gij nu, fchurk! (fielt zich digt bij de deur.) Ziedaar Mejuffrouw! de verklaari ng van den zilver fin it. ( reikt haar het getuigfchrift over-) — en dit fchijnheilig wijf heeft bij mijn vriend Wilcox, bii den dam, op uw naam in de voorleden week, een rol zijde gehaald — en 't is gebleeken, dat zij die terftond in de bank van leening gebragt heeft. ( Tegen Adriaan en Geesje.) Spreek het tegen — fpieck mij tegen, zo gij durft, of kunt.

christina (zich nederzettende.)

Mijn Fleer! Gil hebt mij verdomd door uw verhaal — en al had ik. het briefje van

den