Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL.

15-

cr.aef.

Gek!. ik heb het er zelfs ingefneeden, om de pijn der exteroogen te ftillen.

trouw go t.

Zelfs ingefneeden? bravo! (ter zijde') als het geweeten te naeuw is, en de wonden der ziel drukt, fnijdt men een gat in 't geweeten, en dan is alles in orde. ( Hij gnet we' der zitten. )

c r A f. f.

Iklaetu-,totuwc onderneemingen, alleen. Dat ik u omarmc mijn dierbaere vriend.

eiterborn. Serviteur! die vriendfchap is nog wat jong.

graef.

Waer een paer eerlijke mannen elkander van nut kunnen zijn , doet de vriendfchap reuzen fchreden.

( Hij danst weg. )

ZEVENDE T O O N E E L. de vorigen zonder de graef. eiterborn.

Slimme knaep! ik moet voorzichtig met hem zijn, en zorge dat ik altijd gedekt blijf. Jonge luiden praelen gacrne , wanneer zij haer doel bereiken; ftcelen vruchten uit een vreemde tuin, en befpotten dan nog bovendien den minder; tooncn hemde geftoolenvruchten in de verte: en roepen, eet! eet'.— "t Is waer, ik heb het, den Hemel zij dank! zoo verre gcB 5 bragt,

Sluiten