is toegevoegd aan uw favorieten.

Don Karlos, kroonprins van Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE B E D R Y F. 229

daan: waarom onttrekt gy 11 aan mynen dank? veel menfehen drongen in myn geheugen in. Alomtegenwoordig is maar één. U had het gevoegd zich aan myn oog te vertoonen. Waarom deed gy dat niet?

MARQUIS.

Het zyn twee dagen nog maar geleden, Sire! dat ik in het Koningkryk te rug kwam.

koning.

Ik ben niet van gedagten myne onderdaanen fchuldig te zyn. Vraag voor u eene genade.

marquis.

Ik geniet de wetten.

koning.

Dit voorregt heeft ook de moordenaar.

marquis.

Zo veel te meer dan de goede burger! Sire, ik ben vergenoegd.

koning, voor zich.

Waarlyk veel ftoutmoedigheid! doch dat was wel te verwagten: zou de Turkfche maan wel gefidderd hebben zonder dezen? Stout wil ik V 3 den