is toegevoegd aan uw favorieten.

Don Karlos, kroonprins van Spanje.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53o DON KARLOS.

den Spanjaard hebben. Ik mag het lyden, af fchuimde de beker ook over... gy zyt uit myn' dienst getreeden, hoor ik.

MARQUIS.

Om de plaats aan een' beteren in- te ruimen, heb ik my onttrokken.

KONING.

Dat doet my leed; hoe veel verlies voor mynen (laat, als zulke koppen rusten! Mogelyk Vréésde gy den kring niet te treffen, die uwen geest waardig is ?

MARQUIS.

o Neen, ik ben zeker dat de ervaren kenner der menfchelyke zielen zyne flof getoetst en by den eerlle blik zou bemerkt hebben, waarin ik hem van nut kon zyn en waarin niet; ik gevoel met ootmoed en dankbaarheid de genade die uw koningklyke Majefleit door deze grootfche mening op my hoopt, doch....

hy houd zich /»,

KONING.

Gy bedenkt u?

MARQUIS.

Ik ben.... Ik moet u toeftaan, Sire... niet zo

aan,-;