Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H ÖE SLAG VAN HERMAN,

9 I E G Hl A R.

Klim bij de rots neder. Daar ginds fteekt een punt vooruit, van welke gij wijder beneden naar het woud kunt zien. Zoo ras gij eene Kohorte verneemt, die niet vlucht, maar in dagorde voortnikt, moet gij weder opkomen.

Horst vertrekt.

V, R E N N O.

tot Siegmar. Een Adelaar zal heden Wodans offer wezen.

S I E C M A R,

Herman , denk ik, zal ook Adelaars bij den Al taar nederleggef. En misfehien vergunnen deGoden mijnen Cheruskers en mij ook eenen.

Ü R E N N O.

Wilt gij dan ook in den flag gaan ?

S I E G 51 A R.

Gij moest mij vragen, waarom ik er noch niet m geweest ben, dan had ik u misfehien geantwoord , en misfehien niet.

B R E N N O.

Ik zie, gij hebt u zeiven en uwe koene 'Jongelingen, voorde beflisfing, bewaard. Eerwaardige '

grijs-

Sluiten