is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de door door hun overgelegde Lyst der verfchcidene Ambts Beftuuren, en daaronder gehoorende Dorpen, zoo als dezelve thans beftaan, aan Ul. tot uwe informatie te moeten toezenden, zoo als wy doen by deeze.

Gefchreeven te Arnhem, den 26. April. Het |. jaar der Bataaffche Vryheid.

Heil en Broederfchap!

(Geparapheert) J. W. EVERS, vt.

(Onderftönd) Op last van het Intermediair Adminiftratief Beftuur voorn.

(geteekend) S. van BRONKHORST.

Accordeert met deszelfs Copie.

W. H. DROGHOORN.

No. 33. b.

Het geweezen Quartier van Veluwe.

fEde.

• Bennecom.

I Lunteren. Schout Ampt

. , „ t Otterlo. . Eede.

Ambts Gemeente I Half Venendael. J Beftuur van Bar-Ï Barncveld. nevelt. Voorthuizen. - ")

Garderen. f Schout Ambt.

_Kootvvyk.' J Barneveld

Scherpenzeel Heerlykheid, NB. Ehpeet, is van dit geweezen Ambt by het nieuwe Ambt van Nunfpect gevoegd.

N 4 Ambts'