is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rapport gedaan zynde van hunlieden verrichte m^M56" trekl'Jng tót het Juftitiëele, en aan wie die werkzaak heden,waren- opgedragen , hebben'wy nodig geoordeeld Ulieden fchoqn, gedeeltelyk door eene voorige Misfive daar van kennis dragende, te informeeren:

Dat in het geweeze Quartiér van Nymegen de Gerichten der geweeze Heerlykheeden , Groesb'eek , Heumen en Malden .Doddendaal,, Ubbergen, Ooy en Perfmgen ontbonden, en deszelFs werkzaamheden aan den Richter en die van het Gemeente Beftuur des Ryks van Nymegen gedemandeerd zyn.

Die van de geweeze Heerlykheeden Gent'en Erlecom , Pannerden, Meynerswyk, Homoet, Hemmen en Indoorniek, aan den Richter en die van 't Gemeente Beftuur des Ambts van Over Betuwe.

Die van de geweeze Heerlykheeden, Balgoy en Kenth, Leur, Hernen, Horsfen , Maas-Bommel, Dieden en Ooyen, aan den Richter en die van 't Gemeente Beftuur des Ampts van tusfehen Maas en Waal.

Die van de geweeze Heerlykheeden Yzendoorn, Lhede en Oudeweertb , benevens de Marfch aan den Richter en d<e van 't Cofiegiè van Juftitie des Ampts NederBetuwe.

Die vam de geweeze Heerlykheeden Beest, Rhenoy en Marien waard , aan den Richter van Thielerwaard en de nooge bank van Deyl.

Die van de geweeze Heerlykheid Dalem, aan den Richter van Thielrewcerd en jiooge; bank Van Tuyl.

Die van de geweeze Heerlykheid' Iledel en 't Gericht van Heerwaar Jeu,. .aan den Richter van Boemelrewecrd en lroogé 'frank-Driel. 1

Die van de geweeze Heerlykheeden Well en Amerzoden , Wegdragen , Nederheuiert en Pouderoyen, aan den Richter" van 'Boemelrewaard en hooge bank van Zuilichem.

Dat in 't geweeze Quartiér van Veluwe insgelyks de werkzaamheden van die van den Gerichte der geweeze Heerlykheid Scherpenfeel, aan den Richter van Barncveld gedemandeerd zyn.

Die van de geweeze Heerlykheid Hoevelaken , aan den Rechter van Nykcrk.

Die