Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83s )

CELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP*

Donderdag den 30. Augustus 1798

HET VIERDE JAAR DER. BATAAFSCHE VRYHEID.

P R M S I D E

De Burger Reprafentan

M. C. van Hall. Aanweezig de Burgers Re

prsefentanten P. J. Cuipers. J. B. Blydenftein. P. Vcrhoyfen. A. H. van der Mey van det

Linden. J. F. Leemans. J. Lublink, de Jonge. P. de Sonnaville. W. Ris. J. G. Kramer. P. de Kan ter. N. J. Okhuyfen. A. Hartevelt. H. Remmers.

G. Schimmelpenninck, Gz. J. J. Schluyter.

H. van Tomputte, Az. L. J. Vitringa,

C. van Foreest. L. Kniphorst. J. de Witt.

E. Lewe.

F. Guljé.

F. van Leyden. L. van den Braak.

D. J. Steyn Parvé.

G. A. Verfleege. G. C. Meyners. t A. Pompe v. Meerdervoort*

A. J. Verbeek. ■ O. G. Gorter.

J. H. Appelius. D. Wemer. J. van Galen. J. van Haeften. I. Hooft.

B. Ten Pol. H Verhees.

F. van der Borght. J. Dacosta Athias. J. Couperus. P, L. van de Kasteele. W. T. van Bennekom.

C. Schefer. A. de Haan.

Abfen: met permisfie.. van Royen. Doelman. Costerus. j van Rees. Daendels. Gerlsma. Cats. Schelts.

Wegens ziekte-. Storm.

Zonder Permisfie» IVildrïk. Lil Bt

Sluiten