is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74o si SEPTEMBER 1798.

i°. Van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, relatif het verzoek van diverfe Land- en Tiendpachters, om remisfie.

20. Van eene Misfive van hetzelve Bewind, relatif het verzoek van J. Leest , Pachter en Bruiker van 15 Bunderen Lands in de Polders van Hoornhil en Vicrendeelen, onder het Domein van de Zwaluwen , om remisfie op zyne verfchuldigde Pachtpenningen..

30. Van eene Misfive van hetzelve Bewind, relatif het verzoek van C. de Braauw, gepenfioneerd Lieutenant Collonel, om ter verkryging van de continuatie van deszelfs Penfioen te kunnen voldaan met het 1., 2., 6. en 7. Articul van het Decreet der voormaalige Conftituëerende Vergadering van 12. February laatstleden, ten opzichte van de gepenfioneerde Officieren genoomen.

40. Van het op den 17. September jongstleden uitgebragt Rapport van de Burgers Reprajfentanten Okhuyfen, en verdere Gecommitteerden, relatif het verzoek van Regenten van het Tuchthuis binnen Gouda, nopens het al of niet verblyven van zeekere P. de Koek, in het voorfchreeve Tuchthuis.

50. Van het op den 17. September jongstleden uitgebragt Rapport van de Burgers Reprrefentanten Lublink de Jonge, en verdere Gecommitteerden , relatif het verzoek van B. Hartog, om authorifatie op de Municipaliteit te Nyekerk, ten einde hem Requeëtrant aldaar de vryë inwooning te vergunnen.

Is gedecreteerd: de derde leezingen van voorfz. Hukken te bepaalen, en wal No. 1-^-3. op den 26.,

en