is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üi SEPTEMBER. 1798. 74!

1

en van No. 4 en 5. op aanltaande Donderdag den 27. September.

Geprocedeerd zynde tot de benoeming van eenen anderen Prseiident by deeze Kamer , voor de eerstkomende veertien dagen, is daartoe verkooren, de Burger Reprafentant P. Verhoyfen;

Waarvan by Extract deezes, zoo aan de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, als aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, zal worden kennis gegeven, om respeétivelyk te ftrekken tot derzelver informatie en naricht.

Voorts heeft de Prseiident de Vergadering gefcheiden, en geadjourneerd tot heden avond ten half zever? uuren.

Ce-