is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r » ]

intrekking der door het Bureau ter converfie der Oude Schulden uitgegeeven Renverzalen, worden afgegeeven; zullende de Oude Generaliteits en verdere Provinciaale of Gewestelyke Schuldbrieven, ten overftaan van een Commislie uit de Nationaale Rekenkamer, worden verbrand.

En laatftelyk, dat alle de door de Houders, der zonder bewyzen van Eigendom voorzien zynde Effecten, ingediende Declaratoiren, mede behoorlyk afzonderlyk zullen worden geregisteerd, terwyl 'n het Register der Obligatiën daar aan zal worden gerefereerd. ■

En zal ExtracT: deezer gezonden worden aari het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek; als mede aan de Generaliteits Rekenkamer.

En zal dit Befluit, in conformiteit van het do. Art. der Staatsregeling, ter fancTie worden gezonden aan de Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam, met en benevens het voorheen ter deezer Vergadering ingediend Rapport, en de Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek.

E. A. DAENDELS.

W. RIS. . .

DACOSTA ATHIAS.

L. KNIPHORST.

P. L. van de KASTEELE,

E. LEWE.

Litt. Mi