Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.o OCTOBER

jQ„ i-Tnncrfchout vandeStndenMeyerye «fiej f***" JSrH!of£oV de eerfte Praefideerende W den £wcA, maar ook q ab

^.andere Raaden van d ,e 1. "XLiniftrauef Beftuur van

fe* yoorraaahg Ge u est va y cconfldereerd en ia-

, zelver. Bericht, Advis en Misuv * de n

^^■J^ei^.JStSa&i litt- dat aan van het 50. Aatic,1 dei ^ hWde zul.

i,:ra. ( /;••-•/c w» ri:ten Abo1ïtie,mits alvorens

V,. ^^^"^ïgdS de kosten der tegens

denzelven v^i™ poerde Procedures; en

fcnfi, ter zaake 700 ilc'1™renteerd worden ter Regis-

W^'WÖ&k deezes gezonden worden, waar, en ■-1 Z?X ooit zal dit fc/tofc ingevolge

ffiSueSSgatog, ter fanftie aan de /W* ^c^rSfdit haar Advis aan Ulieder ■jjncer verlicht oordeel.

(Geteekend >

IZAAK HOOFT, %. TEN POL.

•pi ic ^edrevonden en verftaan, de meede in S*£ Bve Rapport te bepaalen op aanftaan4e' Dingsdag den 16. October.

fthft*itt Reorefentanren van Haeften , en veri)i ümgers xvcui^i>- Anonstus laatstleden.

1 ki Horreet van den fi2. Augustus uw^" dcre, oy Decreet v- ten zdven

Gecommitteerden ten examen e ^ ^

a,,e .edaanejo^-d ^ ^yef p, lide? SSyk het ^cliëeren van -ne bepaalde Inftructie voor dezelve. Rebben,

Sluiten