Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 NOVEMBER 1798. 655

gefchrëeven alhier den 1 November laatstleden, en den 8 daaraan volgende ter deezer Vergadering geleezen ; houdende ingevolge van en ter voldoening aan het De. creet van den 26 September te vooren, deszeifis confide atiën en advis op de requeste van Thomas de Wit, Landman, woonende onder de Jurisdictie van Steenberge?!; daarby overgezonden hebbende Copie van een Request, door hem aan de voormaalige Reprefencan. ten van het Volk van Bataafixh Braband geprefonteerd, en voorts verzogt om te mogen worden gelibereerd van de boete, wegens het niet tydig aangeven van zekeren koop van Land, onder de voorfz. jurisdictie gelegen, en dat dien volgende de Municipalirei; aldaar mogte worden aangefchreeven en, des noods, gelast , om al nog op vertoon van den reeds betaalden 4oflen Penning van de Koopfomme van dat Land , den op- enoverdragt van hetzelve te laten gefchieden — En de tweede en derde leezing van de voorfchreeve Misfive op den 13 deezer en heden gefchied zynde.

Heeft de Vergadering, conform het advis van hetzelve Bewind, bejiooten, des Suppliants verzoek mitsdeczen te accordeeien, en dienvolgende het Uitvoerend Bewind te authorifeeren, om de Municipaliteit van Steenbergen aan te fchryven om denzelven te libereeren van de boete, wegens het niet tydig aangeven van zekeren ten voorfz. requeste gemelden koop van Land, onder de gemelde Jurisdictie gelegen, en voorts al nog op vertoon van den reeds betaalden 4ofien Penning van de koopfomme van hetzelve Land, den op en overdragt te laten gefchieden. • Zullende Extract deezes wofden gezonden aan het Uitvoerend Bewind tot informatie. "

En zal overeenkomftigArticuModer Staatsregeling, dit befluit ter bekrachtiging worden gezonden aan de

tweede

Sluiten