Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a» NOVEMBER 1798. 781

Is geleezen eene Misfive van de Municipaliteit van Hilverfum, gefchrëeven aldaar den 17 deezer, zendende daarnevens een Request aan dezelve gepatenteerd, door een aantal Ingezetenen van voornoemde Plaats; daarby verzogt hebbende, dat het bakken van Boekwyte Brood, by het 22 Articul van de Ordonnartie op het Gemaal binnen het voormaalig Gewest Holland, de dato 1 December 1790 afgefchaft, weder mogt worden vry gefield; en appuiëerende voorts de voornoemde Municipaliteit het verzoek by gemelde requeste gedaan;

En gedecreteerd: de voorfz. misfive en requeste, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bevind der Bataaffche Republiek, om met terugzending van dezelve, daaromtrent der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Zyn ter Vergadering geproduceerd 6 Misfives, als:

Van Wees- en Armmeefieren des Dorps - Huifen, gefchrëeven aldaar den 14 deezer.

Van de Municipaliteit van de Nieuwpoort.

Van het. Armbeftuur der Gereformeerde Armen te Heylo, beiden gefchrëeven aldaar den 17 deezer.

Van Weezen-vaders en Armen-voogden te Graft, gefchrëeven aldaar den 18 deezer.

Van de Municipaliteit van Groot Ammers, gefchrëeven aldaar den 20 deezer.

Van Armbezorgers der Hervormde Gemeente te Vwrfchoten;

Allen daarby ter voldoening aan het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van den 20 Sept. laatstleden opgaaf doende van den ftaat en gefteldheid der Armen en dér Armenfondfen op voorzegde Plaatfen.

En

Sluiten