Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i* )

Dezelre zal worden aangefteld door de Eerste Kamer, op voordragt van haaren Secretaris.

7-

De Secretaris der Eerste Kamer, zal aan dezelve voordragen negen Stemgerechtigde Burgers, de verëischte bekwaamheden bezittende , om tot Clercquen ter Cancelarye van de Eerste Kamer te worden aangefteld, ieder op een vast Tractement van ƒ 1000-; des echter, dat de Secretaris, daartoe termen vindende, de vryheid zal hebben eene nadere bepaaling der Tractementen voortedragen , mits de fomme van ƒ9000- voor de negen Clercquen niet werde geëxcedeert, noch minder gefield.

8.

Behalven dit Tractement, zal nog aan de Clercquen worden gevahdeert, voor ieder bladzvde ter heeler blad zoo als gewoonlyk gefchreeven word, en bevattende niet minder dan 32 regelen en 36 a 40 letters op ieder regel 3 Huivers, en dus voor een geheel vel 12 fluivers; en voor ieder bladzyde ter halver blad, bevattende ten minsten 32 regels en 24 letteren op ieder regel, 2 fluivers, en dus 8 Huivers voor een geheel vel van vier bladzyden alles échter met dien verflande, de Declaratiën der negen Clercquen, wegens Schryfloon, dat aan dezelve , zoo ten laste van het gemeene Land of van Particulieren zal competeeren, de fomma van ƒ 9000- niet zal mogen te boven gaan.

Art. 9.

Door de bepaalingen by Articul 7. en 8. gemaakt, wordt geenszins belet, dat aan den oudflen Clercq, tot het in orde houden der Minut-Notulen en verder toezicht, een vast Tractement van ƒ1600., en dus ƒ600 meer dan aan de andere Clercquen word toegelegd: noch aan dat, waarby aan den Clercq van der Sluis, buiten bezwaar van den Lande, een Penfioen van ƒ1200. is toegelegd, met dien verflande, dat de in zyiie plaats aanteflellen Clercq , zich met een Tractement van

ƒ800.

Sluiten