Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

en overleggende copien van voorige Requesten, door heril aan de Municipaliteïr van Amfterdam geprajfenteerd ,Sert een Ambt verzoekende, uit hoofde der aan hem gcdaane mishandelingen en geleden verliezen door de omwenteling van 1787. wyders daar by overleggende een Declaratoir Van Civisme , geteekend door eenige Burgers van Am* fterdam.

Op den 3. September is ter deezer Vergadering gebragt het Request van Herm. Sas, zich beroepende op zyne Patriöttifche fentimenten, welke hem veele onaangenaamheden en defastres hadden doen ondergaan, zonder dat hy na de omwending van 1795. eenigen post had kunnen erlangen voor zyne aanftelling, by gelegenheid dervoorgenomene expeditie in den voorige Jaare, tot Secretaris van den Lieutenant Colonel Martuchewitz, dan , welken post door het Committö tot de Algemeene zaaken van hetBondgenootfchap te Lande, by Refolutie van den 4» December1 1797. was gemortificeerd. Dit Request is gemuniëerd met eene favorable attestatie van den Lieutenant Colonel Martuchewitz, en eene copie der Refolutie van het voormalig Committé. '

OP den 5. September is ingekoomen een Request van G. L. Mulder, woonende in den Haag; en daarbyvoordraagende, dat hy zeven Jaaren lang in Frankryk als vlugteling, na den Jaare 1787, verkeerd hebbende, in 1795* is terug gekeerd , en na dien tyd, door onvermoeid werken, voor zich, zyne Vrouwen twee Kinderen, een fober beftaan heeft bezorgt, doch waar van hy zich thans beroofd ziet, en daar door in de bitterfte armoede en elen* de is gedompeld.

By befluit van den 17. September, is in onze handen ge-» field een Request van J. A. Hacklander, daarby narree* rende, hoe hy in den jaare 1787. om zynen Patriöttifche fentimenten, is genoodzaakt geworden Harderwyk te verlaaten, en te Utrecht de wapenen heeft gevoerd, hebbende hy zich in 1791. te Zeddam nedergezet, en aldaar ded Post van Organist by de Hervormde Gemeente waargenoo* jnen, dan het geen zoude ophouden, door dien het Kerk*

ge-

Sluiten