Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is DECEMBER 1798.. 419

ning van het Decreet van den 16. November laatstleden, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van P. Noome, Meindertsz , woonende te Westzaandam; daarby verzogt hebbende dat het Vertegenwoordigend Lichaam, voor zoo veel des noods met intrekking en buiten effefldelling van zekere Refolutie van het Intermediair Admioistratif Beduur van het voormaalig Gewest Holland, van den 29. Juny 1798 , gelieve te verklaaren, dat de Requestrant niec gehouden zy, som voor de te Westzaandam geamoveerde,en te Almelo, in het voormaalig GewestOverysfel, wederom opgerichte Houtzaag-molen, de Bonte Exter genaamt, iets anders van gelyke , of meerdere waarde in de plaats te dellen, en verder zoo als in dc Notulen van den voorfchreven 16. November breder vermeld daar.

En tendeerende hetzelve advis, dat welde Requestrant zoude behooren te worden gelibereerd van de verplichting, om in de plaats van de geamoveerde Molen, iets anders van gelyke of meerdere waarde te fteilen, doch dat zyne verdere verzoeken om dispenfatie van de pcenaliteit by de Publicatie van het voormaalig Provinciaal Beduur van Holland, de dato 23. Juny 1797. gedatueert, midsgaders om ontheffing van Verponding zouden behooren te worden geweezen van de hand; immers met opzichte tot het laatde dat die remisfie niet eerder zoude behooren te worden verleend , voor en aleer de Requestrant deed blyken, dac dezelve Molen in het voormaalig Gewest Overysfel, met gelyke of meerdere lasten was bezwaard, waar door dan ook wierd voorgekomen dat 's Lands Inkomden, door diergelyke handelingen niet wierden verkort.

En is goedgevonden en verdaan, de tweede leeDd 3 zing

Sluiten