is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?33 *7 DECEMBER 1798,

De Befluiten, laatstleden Saturdag genomen, zyn ^c%n en gerefumeerd, gelyk ook gerefumeerd S geïresteera zyn, de Depêches daar u.t refmteerende.

Zvn ter deezer Kamer ingekomen, de ^volgende veranderde Befluiten deezer Vergadering; 4ii

Vooreerst: het Befluit van den 6 December jongst\Jcl relatif het verzoek van H. Tegelaat , C. J.s

u^0n, rf»r refrëlins en afdoen'ng van aues

Salig Gewe.t Oreryjd eenige betrejOung heet ge

£^i„ de zaak van iV iferrj genomen, te mpere. deeren.

Ten derden: dat van den 7-Decemberjongst^en ïdacif bet verzoek van E. Foortnuys, om ontflag van zeker aangehaald Pukje Goederen. ■ Ten vierden: dat van den 7. December■ jongstle' den relatif het vcr.oek van C- tf-jAjtt. 6' ^ „eérd Lieutenanr-Colon,l, om beftuRng* ofzeker Vonnis, tegen hem den 30. December 788. gewe in, hem het genot van Penfioen onwaardig maakt.

2fr dat van den 7. December jongsde-