Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IC.78 «5 JANUARY i799:

Misfive, op den 21 deezer, en heden gefchiedzyn-i

de*Is, conform het advis van voorzegden Hove van uftitie, Bejleoten, aan des Suppliants gemelden zoon Cornetis Tellus, al het gunt hv ter zaake , in de voorfchreeve Requeste gemeld, zoude hebben mogen begaan, mits deezen te aboleeren en te niet te

doen. , Zullende,ten behoeve van des Suppliants gemelden zoon, de noodige Brieven van abolitie, in Optimd firma worden gedepêcheerd, en zulks gratis en vro Deo, in confideratiën van des Suppliants, en deszelfs Zoons onvermogen.

Zullende Extract deezes worden gezonden, aan het Uityoerend Bewind, tot informatie.

En zal dit bejluit, overeenkomftig het60 Articul der Staatsregeling ter bekragtiging worden gezonden aan de Tweede Kamer, met en benevens voorfchreeve Misfive en Requeste in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde over eene Misfive van Prefident en Raden in den Hove van Juftitie over de Voormalige Gewesten Holland en Zeeland, gefchreeven, alhier den 16 January laatstleden , en daags daaraanvolgende, ter deezer Vergadering geleezen; houdende ingevolge van en ter voldoening aan het Decreet, van den 29 November des afgelopen Jaars, derzelver confideratiën en advis, op de Requeste van Hendrik Kats; daarby verzogt hebbende Brieven van Rappel van Ban, en Remisfie van het tegen hem geflagen Vonnis, wegens en ter zake van eene door hem gedaane maniiag, ten einde zich wederom te kunnen vervoegen by het Corps, zynde het 3 Battaillon der Zevende

Hal-

Sluiten