is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 FEBRUARY 1790. 217

Ten vyfden i dat van den 25. January laatstleden, (bekrachtigt den 5. February jongstleden) relatif het verzoek van C. van der Aa, om geëlucideerd te worden of het tegen hem Suppliant geveld vonnis van Ban uit het voormaalig Gewest Holland, als nu door den veranderden ftaat van zaaken, verandert zy in een Departementaale Ban.

Ten zesden: dat van den 28. January laatstleden, (bekrachtigt, den 5. February jongstleden) relatif hec verzoek van W- H. de Vries en //. J. Tulleken, Echtelieden, om permisfie, ten einde zeker Huis, door wylen der Supplicanten Oom en Oudoom IV. H. van Steenberg, aan H. J. Tulleken, order den last van fidei commis vermaakt, te mogen verkoopen.

Ten zevenden: dat van den 25.January laatstleden, (bekrachtigt den 5. February jongstleden) relatif het verzoek van E. J. ter IVeeme, geweezen Pachter en Moolenaar van de nieuwe Watermoolen in Oud Ei' ' bergen; om remisfie van verfchuldigde Pachtpennin» gen.

Ten agtflen: dat van den 28. January laatstleden, (bekrachtigt den 5 February jongstleden) relatif hec verzoek van J. Beyeman, om veniam tstatis.

Ten negenden : dat van den i8. January laatstleden, (bekrachtigt den 5. February jongstleden) aangaande het verzoek van Adriana Steenbock , Weduwe van wylen F. van IViebel, Capitein Commandant, in? dienst van de Bataaffche Republiek, ten einde zy Suppliante moge blyve behouden het aan haar door de voormaalige Staaten van Utrecht toegelegd Per^

fioen. jj Q 2 Ten