Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

é? FEBRUARY 1799: £7j

Itooren en decideeren der Puwifen, thans bevoegd is verklaard, of verklaard zal worden; verzoekersde , dat de Vergadering hem Requestrant gelieve te admitteeren, in Revifie der voorzegde gelibelleerde Sententie, onder voldoening der juni en requifita, daartoe ftaande:

En gedecreteerd: voorfz. Requeste en Bylagen, in originali, te zenden aan den Etftoel over het voormaalig Gewest Drenthe, om, met terugzending van dezelven, daaromtrent der Vergadering te dienen van berichc, confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Arend Fos van de'nTivelo; daarby zich beklagende, o»er zekere lotting Sententie, in dato 31. January laatstleden, «tusfehen R. Hunfe van Reilen, Impetrant ter eenre, en hem Requestrant, als gerequireerde ter andere zyde, over de betaaling van ƒ 322., wegens doorgemelde R. Hunfe, gepretendeerde verkogte en geleverde Heide, aan hem Requestrant; en, tiit hoofde hy Requestrant, zich wegens voorfz. Sententie, als Revident gefteld had voor zodanig Coliegie, als tot hot irrooren en decideeren der Revifen bevoegd is verklaard , of daartoe in het vervolg mogte worden daargefteld; verzoekende, dat de Vergadering, hem Requestrant gelieve te admitteeren, in Revifie dor veorzegde Sententie, onder voldoening derjuraen requifita, daartoe ftaande:

En gedecreteerd: voorfz. Requeste en Bylage, ia frigiuali, te zenden aan den Etftoel over het voormaalig Gewest Drenthe, om , met terugzending derzei ven, daaromtreet der Vergadering te dienen van teerichr, confideratiën en advis.

Ii 6 Is

Sluiten