Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27 FEBRUARY 1709. %7$

tt. deezer, aan hem zyn opgegeven, om benoemd te worden toe Leden des Gerechsthof yan het De* partement van de Eems; volgende dezelve Naamlyst hierna geïnfereerd:

NAAMLTST der Perfoonen, welke door 11 . . de Leden deezer Kamer zyn opgege¬

ven , om benoemd te worden tot Leden des Gerechts - Hops van het Departement van de Eems.

Mr. IV. Énirup', Prefident in't Hof van Justitie, fe Groningen.

Mr. A. O. van Swinderen, Raad in het Hof yam Justitie, te Groningen.

Mr. H. G. Homan, Raad in gem.- Hove.

Mr. A. van Peer, Raad in gem. Hove.

Do. B. tV. Hofman, Predikant te Middelflum.

Mr. P. de Gavere, Raad in het Hof van Justitie, te Groningen.

Mr. G» van Idfinga, Raad in gem. Hof.

Mr. ff. J fVichers, Ontvanger van de Collateraale Succesfiën en vrywillige Verkoopingen, te Groningen.

Mr. A. P. Driesfen, Advocaat van den Hove te Groningen.

Mr IV. ff. Hoving, Advocaat-Fiscaal te Grotiingen.

Mr. M. Salverda, Secretaris hy het Administratif Befiuur van hec voormaalig Gewest S:ad en Lande, te Crorringe*!.

Coenraad Verver, Koopman te Groningen.. Mr. T. A. Ten Berge, Advocaat voor den Hove, *£ Ctxn.'ngen.

Mr.

Sluiten