Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45Ó ia MAART 1799'

J, B. van Ceulen, J. D. Koek, j. Croone, J. R. Furtodo,

Coüderc Brands en ChanguioH,

Jan van Wezel en Zoon,

J. C. Kramer,

J. N. Kïahn, en

J. Vergragt, alle houdende verzoek, om den tranfitoiren doorvoër der in de voorfz. Requesten opgenoemde goederen, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind der Batcaffche Republiek, om met terugzending van dezelven, der Vergadering ten fpoedigften te dienem van confideratiën en advis. (zonder refumtie,')

Op het gerapporteerde door de Burgers Reprafentanten van Royen en verdere, by Decreet van den io December 1.1., Gecommitteerden, ten examen van eene Misfive van het Uitvoerend Bewind, houdende, ingevolge van en ter voldoening aan het Decreet, van den is November daar te vooren, deszelfs confideratiën en advis, op de Requeste van Hendrik Gerard Mey er, Koopman te Amfterdam, daar by verzogt hebbende permisfie, om, tegen betaaling van 'sLands Rechten, en onder de prsecautiën, by de Publicatie der voormalige Nationaale Vergadering, van 5 January 1797 bepaald, een parthy Engelsen Aardewerk, breeder gefpecificeerd op de lyst, nevens de voorfz. Requeste gevoegd, by derzelver aankomst alhier té Lande, te mogen losfen, opllaan en tranfito naar hun* ne gedestineerde Plaatfen te verzenden;

ls, met inhaïfie der bereids van dè voorfz. Misfive plaats gehad hebbende drie leezingen, als op den io, en 10 December des afgelopen Jaars, beflooten, ó ' hec

Sluiten