Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U MAART i799. 45?

in de tweede termyn is gefourneerd !n ™ CZ<,lve veel alsdan daam? beta5dXe^e^Sennee0- h°ö

Daar nu volgens de bekende rprhrm«r •/ Vertegenwoordigend Lich™, ^nTfö^r, *? ke bereidwillig zyn, om ten Xnt,,r ?M' Wel" Plichting, om hel! VaXl nd ™* St^ASSST te ouderfteunen , te voldoen doch, rf„ Geldll5ldde,«i

het navolgend favorabel Befluit:' tot het nefflen van

desDBatf hffvolir £■WrT W ^ Li<*«» tien en advis vat.haare Soneele Cn^ handen, by Befluit van dSt7 FAr\^S^S9 ? geworden de Requeste van ESi'ff we en Erfgenaame van Cnr«,i;. n m * Wc du-

der JÜ^Jb, oldaarby Srituetr r^dTn°nende °n' kende dat aan haar Requeflrant?, byaldi ^^'r'^'fC* den Man, voor deszelfs dhWm• -i ? overleevoldaan aan den tweeden t^v rV 5 ra°gC hebben I bhcatievan 30 Nov^oe™^f ^eS'by PuWorden gepermitteerd , denzelvenw? dén' ,m°gÓ te kunnen fourneeren, en zy ReaSim T^?-alsno2

word!„ v^j^'^s; jss"

En overweegende, dat daar deeze tweede rermvn „ a . g'.espireerd,en de commisfiën tot ond^SÏÏ xichtigen opbrengst in deere Hrffi , ; , V'Mr den tieul der bovenlemeld^ Public^' If"'^ ^ *6A*' 1798,daadelyk naar den on?S^jï„3° November myn, tot het ontfangen enop^enTR»l^eeden ter* overgaan, eene fpoedige disnnfirl ?lI!etfen moeten Requeste gedaan, moe?wonS^Ïno'm^n ' verS°H " ?n 'er in deezen bellaar onverwyde n^JkijiS^*' dat

a Voorts

Sluiten